Uchwały

Nr uchwały Data uchwały Tytuł Data dodaniasortuj rosnąco
29/23 16/08/2023 Uchwała w sprawie wydania opinii dot. wykonania miejsc postojowych na działce 9 z obrębu 3096 w Szczecinie, stanowiącej własność Gminy Miasta Szczecin 20/12/2023
28/23 16/08/2023 Uchwała w sprawie kompleksowej przebudowy sięgacza przy ul. Lompy w Szczecinie (działka nr 15 ob. 309) 20/12/2023
27/23 16/08/2023 Uchwała w sprawie wydania opinii dot. wydzierżawienia gruntu stanowiącego część działki 6/21 obręb 3096 20/12/2023
25/23 24/07/2023 Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za I półrocze 2023 20/12/2023
20/23 30/01/2023 Uchwała w sprawie przyjęcia planu rzeczowo-finansowego na rok 2023 20/12/2023
19/23 30/01/2023 Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania rzeczowego i finansowego ze zrealizowanych działań na rzecz mieszkańców w roku 2022 20/12/2023
18/22 15/11/2022 Uchwała w sprawie wydatkowania środków na działania statutowe Rady Osiedla Niebuszewo w roku 2022 na rzecz mieszkańców 20/12/2023
6/21 05/11/2021 Uchwała w sprawie wydania opinii dot. dzierżawy działki numer 110/2, obręb 3028 24/08/2023
9/22 24/01/2022 Uchwała w sprawie wydania opinii dot. oddania w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej działkę ewidencyjną 25/45 z obrębu 3100 oraz działkę 25/44 z obrębu 3100 24/08/2023
11/22 24/01/2022 Uchwała w sprawie wydania opinii dot. zbycia niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie, w rejonie ul. Włoskiej 24/08/2023