Uchwała w sprawie przyjęcia planu rzeczowo-finansowego na 2024 r.