Uchwały

Nr uchwały Data uchwały Tytuł Data dodaniasortuj rosnąco
14/22 20/05/2022 Uchwała w sprawie wydania opinii dot. przedmiotu lokalizacji przy ul. Ks. Anastazji 7a, punktu usługowo - handlowego, obejmującego sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu do 4,5% oraz piwa 24/08/2023
15/22 18/07/2022 Uchwała w sprawie wydania opinii dot. przedłużenia umowy na nieodpłatne użytkowanie nieruchomości stanowiącej działkę nr 96 o powierzchni 3420m2 położonej przy ul. Tomaszowska 1 (obręb 326201_1.3100) do roku 2055 24/08/2023
16/22 29/08/2022 Uchwała w sprawie wydania opinii dot. budowy drogi rowerowej w ciągu ul. Przyjaciół Żołnierza na odcinku od ul. Przyjaciół Ronda do ul. Obotryckiej 24/08/2023
21/23 30/01/2023 Uchwała w sprawie propozycji do zmian Statutu Osiedla Niebuszewo 24/08/2023
22/23 08/05/2023 Uchwała w sprawie wydania opinii dot. zbycia nieruchomości gruntowych stanowiących części działek o numerach 76/3, 110/2, 108/2, 107/2 z obrębu 3028 - rejon ulic Sosnowa i Krasińskiego 24/08/2023
24/23 05/06/2023 Uchwała w sprawie wydania opinii nt ewentualnego wprowadzenia ograniczenia sprzedaży napojów alkoholowych w godzinach nocnych na terenie Gminy Miasto Szczecin 24/08/2023
29/23 16/08/2023 Uchwała w sprawie wydania opinii dot. wykonania miejsc postojowych na działce 9 z obrębu 3096 24/08/2023
28/23 16/08/2023 Uchwała w sprawie wydania opinii dot. kompleksowej przebudowy sięgacza przy ul. Lompy 24/08/2023
27/23 16/08/2023 Uchwała w sprawie wydania opinii dot. wydzierżawienia gruntu stanowiącego część działki 6/21 obręb 3096 24/08/2023
26/23 16/08/2023 Uchwała w sprawie wydania opinii dot. dzierżawy nieruchomości gruntowej przy ul. Sosnowej 15 24/08/2023