Zebranie sprawozdawcze Rady Osiedla w dniu 29 maja 2013 r.

Rada Osiedla Niebuszewo zaprasza wszystkich mieszkańców na spotkanie sprawozdawcze z działalności Rady za 2012 rok, które odbędzie się 29 maja 2013 r. (środa) o godz. 18:00 w sali konferencyjnej Szkoły Podstawowej Nr 35 w Szczecinie przy ul. Świetoborzyców 40.