w sprawie utworzenia klubu seniora działającego przy Radzie Osiedla Niebuszewo