w sprawie harmonogramu dyżurów Rady Osiedla Niebuszewo w trzecim kwartale 2017 r.