Parking w rejonie stacji Niebuszewo jest już gotowy

Parking w rejonie stacji Niebuszewo jest już gotowy. To część miejskiej infrastruktury Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej.

Co ważne to nie koniec naszych inwestycji w tym rejonie miasta. Dzięki wsparciu Wiceprezydenta Łukasza Kadłubowskiego i zgłoszonych przez niego projektów w najbliższym czasie ruszamy z kolejnymi projektami!

✅ Chodnik wzdłuż ul. Pszczelnej do Lompy

Mamy projekt, pozwolenie i jesteśmy przed wykupem terenów oraz ogłoszeniem przetargu na budowę.

✅ Żłobek przy ul. Pszczelnej

Mamy program funkcjonalno-użytkowy oraz obecnie ogłoszony przetarg w trybie zaprojektuj i wybuduj.

✅ Park kieszonkowy przy Warcisława/Pszczelnej

Zakład Usług Komunalnych przygotowuje zamówienia na wyłonienie projektanta, który wykona dokumentację projektową.