Nowy plan miejscowy dla os. Książąt Pomorskich, Bpa Bandurskiego, okolic Warcisława i Komuny Paryskiej

Ponad 4 lata pracowaliśmy nad nowym planem miejscowym dla os. Ksiazat Pomorskich, Bpa Bandurskiego, okolic Warcisława i Komuny Paryskiej. Dziś jednogłośnie komisja przyjęła projekt uchwały.

Nowy plan to nie tylko więcej zieleni ale też znaczące ograniczenie zabudowy wielorodzinnej oraz zwiększenie wskaźnika miejsc parkingowych na mieszkanie. To już kolejny plan, który będzie wpływał na poprawę komfortu życia mieszkańców i zapobiegać będzie wycince drzew.

Uchwała wprowadza nowe tereny zielone przy ul. Kulakowskiego/Pszczelnej, Warcisława, Bandurskiego.