Prace nad programem funkcjonalno-użytkowym żłobka przy ul. Pszczelnej

Od kilku lat Radny Łukasz Kadłubowski wraz z RO Niebuszewo zabiegali o powstanie żłobka przy ul. Pszczelnej. Udało się przekonać do tego pomysłu Prezydent Szczecina. Obecnie trwają prace nad programem funkcjonalno-użytkowym. Mają się zakończyć w marcu. Planuje się powstanie prawie 300 miejsc dla najmłodszych. Na PFU zostanie ogłoszony przetarg w formule zaprojektuj i wybuduj w marcu.