Wstępna koncepcja zagospodarowania terenu między blokami przy ul. Przyjaciół Żołnierza/Jarogniewa/Eryka II

Wstępna koncepcja zagospodarowania terenu między blokami przy ul. Przyjaciół Żołnierza/Jarogniewa/Eryka II już gotowa. Nasze pierwsze uwagi dotyczyły montażu większych urządzeń zabawowych.

Kompozycja terenu powstała na bazie swobodnych linii i okręgów. Uwzględniono istniejący przedept przez teren, kształt oraz lokalizację elementów stałych jak plac zabaw.

Plac zabaw został pozostawiony w pierwotnej lokalizacji, została powiększona jego powierzchnia i dodany ciąg komunikacyjny wokół. Istniejące miejsce piaskownicy, także zachowuje swój pierwotny wygląd.